Elite Fitness & Wellness

On-line rezervace

Pravidla on-line rezervace

Vážení klienti,
z důvodu zvýšení Vašeho komfortu, kvality cvičení a efektivity lekcí dovolujeme si Vás požádat o aktivnější využívání on-line rezervací na webových stránkách fitness centra.

Na základě počtu přihlášených osob jsme schopni na tuto skutečnost reagovat. V případě dostatečného zájmu klientů navýšit počet lekcí oblíbeného cvičení. V opačném případě, zařadit jiný, zajímavější typ cvičení do rozvrhu.

ON-LINE REZERVACE na www.elitewellnessfitness.cz

  1. Zaregistrujte se a zvolte si své přístupové heslo přímo na webových stránkách fitness nebo osobně na recepci.
  2. Rezervace lekce Vašeho cvičení je možná až po aktivaci magnetické karty, kterou obdržíte při zakoupení permanentky nebo kreditu ve Fitness centru.
  3. Rezervaci je možné zrušit bez poplatku 7 hodin před začátkem cvičení na webu, osobně nebo telefonicky na recepci fitness centra – tel.: +420 542 122 333
  4. Provozní doba: denně
    pondělí až pátek: 6:30–22:00 hodin
    sobota až neděle a svátky: 8:00–21:00 hodin

Věříme, že informační a on-line rezervační systém splní výhodu rychlé komunikace a informovanosti obou stran.

Děkujeme za pochopení a Vaši stálou přízeň.
Vedení ELITE Wellness Fitness

Souhlasím s pravidly on-line rezervace